Muudatuste tulemusel laienevad migreeni, hulgiskleroosi, trombotsütopeenia, astma, atoopilise dermatiidi, Mitte-Hodgkini lümfoomi, südamepuudulikkuse, kroonilise neeruhaiguse, kasvuhormooni puudulikkuse, polüüpidega nina- ja ninakõrvalurgete põletiku ning eri vähipaikmete ravi võimalused.

Hüvitatakse uusi soodus- ja haiglaravimeid

Ühe olulisema uuendusena hakkab tervisekassa rahastama kroonilise migreeni bioloogilist ravimit Ajovy. Muudatus mõjutab sadu patsiente ja võtab tervisekassa eelarvest 200 000 eurot aastas.

Tartu ülikooli kliinikumi närvikliiniku juhataja ja neuroloogi Pille Taba sõnul on migreen on enim elukvaliteeti kahjustav neuroloogiline haigus, seejuures on kõige raskemaks vormiks krooniline migreen, mille puhul inimene kannatab peavalude all vähemalt 15 päeva kuus.

„Seni on patsiendid abi saanud suukaudsest ravist ja botulismitoksiini süstidest, mis tähendab patsiendi jaoks iga kolme kuu järel 31 süsti pea- ja kaelapiirkonda. Ajovy puhul tuleb teha vaid üks nahaalune süst kord kuus, mis on patsientidele palju mugavam ja talutavam,“ tõdes tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuht Getter Hark.

„Monoklonaalsete antikehade ravimigrupp on Eestis kasutusel olnud viis aastat, kuid piiranguks on olnud ravi maksumus. Tervisekassa otsus rahastada alates 2024. aastast kroonilise migreeni ravi fremanezumabiga aitab oluliselt kaasa efektiivse ja ohutu ravi kättesaadavusele,“ sõnas dr Pille Taba.

Tervisekassa loetellu lisandub haiglaravim Naglazyme, mida kasutatakse raske ainevahetushaiguse Maroteaux Lamy sündroomi ravis. Haiguse levimus Eestis on 0,27:100 000 sünni kohta, haigus põhjustab luude ja liigeste kahjustumist, nägemise ja kuulmise kadu, südamepuudulikkust ning siseelundite kahjustusi. Teadaoleval on Eestis üks lapspatsient, kes seda elukestvat ravi vajab. Ravi aastane maksumus tervisekassale on u 300 000 eurot.

Uuel aastal paranevad ravivõimalused ka eesnäärme-, kopsu-, rinna-, emakakaelavähki põdevate patsientide jaoks. Samuti hakatakse rahastama immuunravi mitmete kaugele arenenud pahaloomuliste kasvajate korral. Vähiravi muudatused lähevad tervisekassale maksma 7,5 miljonit eurot. Täpsemalt saab vähiravimite uuenduste kohta lugeda tervisekassa kodulehelt.

Astma raviks lisandub loetellu uus toimeaine tesepelumab, mis on esmakordne täiendav bioloogiline ravivõimalus mitte-T2 tüüpi raske astmaga patsientidele. Ravimit vajab hinnanguliselt 33 patsienti.

Ühtlasi rahastab tervisekassa uuest aastast toimeainet tsidofoviir, mida kasutatakse allogeense vereloome tüvirakkude siirdamise järgsete viirusinfektsioonide ravi valikuna, kui teised ohutumad ravimid toimet ei avalda ja infektsioonist jagu ei saa. Soodusravimite loetellu lisandub veel toimeaine finerenoon kroonilise neeruhaiguse raviks ja avatrombopaag trombotsütopeenia raviks.

Laienevad ravimite soodustingimused ja tõusevad soodusmäärad

Olulise uuendusena muudab tervisekassa kladribiini rahastamise tingimusi kesknärvisüsteemi kroonilise autoimmuunse haiguse ehk hulgiskleroosi ravis.

„Siiani on hulgiskleroosi ravis kasutatavat ravimit Mavenclad olnud võimalik kasutada n-ö kolmanda ravivalikuna ehk siis, kui vaatamata eelnevale ravile kahe erineva toimeainega on patsiendil viimase aasta jooksul esinenud vähemalt kaks olulist ägenemist. Neuroloogid on pidanud oluliseks võimalust kõrge efektiivsusega hulgiskleroosi ravimeid teatud patsientidel juba esimese ravivalikuna kaaluda. Uuest aastast ongi see Mavencladi näol võimalik,” rääkis Getter Hark.

„Paindlikkus Sclerosis multiplex’i ravivõimaluste laienemisel avardab personaalsemat lähenemist igale patsiendile, seda eesmärki teenib ka kladribiini kasutamise rakendussätete muudatus alates uuest aastast,“ lisas dr Pille Taba.

Tervisekassa laiendas ka olemasolevate kasvuhormooni puudulikkuse raviks mõeldud somatropiini sisaldavate ravimpreparaatide soodustingimusi. Kui siiani olid ravimid 100% soodusmääraga hüvitatud lastele kuni kasvutsoonide sulgumiseni ning täiskasvanud ostsid preparaate 50% soodustusega, siis uuest aastast hüvitatakse ravimit maksimaalse soodusmääraga ka täiskasvanutele. Kasvuhormooni puudulikkus täiskasvanueas on haruldane ja seotud olulise elukvaliteedi langusega. Muudatus mõjutab 30-40 patsienti ning lisakulu tervisekassa eelarvele esimesel aastal on ligi 42 000 eurot.

Vajaliku uuendusena tegi tervisekassa terviseministrile ettepaneku tõsta toimeaineid alirokumab, evolokumab ja inklisiraan sisaldavate preparaatide soodusmäärasid. Neid ravimeid kasutatakse kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia ja südamelihase infarkti järgses ravis.

„Kuivõrd ravimikomisjoni hinnangul on paljud uued ravimid niivõrd kallid, et need ei ole patsiendile 75-90% soodusmääraga enam kättesaadavad, pidasime vajalikuks soodustust tõsta. See muudatus mõjutab vähemalt sadat patsienti,” nentis Getter Hark.

Aasta alguses laienevad ka olemasolevate ravimite hüvitamise tingimused südamepuudulikkuse korral. Ravimit Entresto on edaspidi võimalik kasutada peale täiskasvanute ka lastel ja dapagliflosiini hüvitatakse südamepuudulikkuse näidustusel sõltumata vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni näitajast.

Juba mitmendat aastat tegeleb tervisekassa bioloogiliste ravimite haiglatest apteegivõrku ületoomisega ning nende ravimite väljakirjutamise tingimuste lihtsustamisega. Muudatuste eesmärk on muu hulgas tagada nende ravimite mugavam kättesaadavus patsientidele. Ühe sellise muudatusena saab jaanuarist apteegivõrgust kättesaadavaks toimeaine dupilumab, mis parandab ravimi kättesaadavust atoopilise dermatiidi ja raske astmaga patsientidel. Lisaks hüvitatakse ravim 100% soodusmääraga patsientidele, kellel on polüüpidega nina- ja ninakõrvalurgete põletik. Muudatus mõjutab paarisaja patsiendi ravi ja toob esimesel aastal tervisekassale u 80 500 eurot lisakulu.