Muul ajal oleks vaese seisund nagu rangelt inimese isiklik häbi, mure ja valu. Laulus aga tulevad jõulud nii vaesele kui rikkale ühtmoodi. Kuis siis nii? Meil oleks ju „vaesed“ ise süüdi, et nad piisavalt pole vaeva näinud, tööd teinud, pingutanud.