Kavandatava jäätmereformi kõige olulisem eesmärk on luua süsteem, mis on inimestele lihtsasti arusaadav ja majanduslikult tasuv. See toob aga ettevõtetele ja omavalitsustele kaasa viimase kümnendi suurimad muudatused, ning on loomulik, et suurte muutustega käivad kaasas ka mured ja hirmud.