Paljudes organisatsioonides on töötajatele pakutavate soodustuste seas ka võimalus võtta vaba aega perekonnasündmusetel osalemiseks (nt esimene koolipäev, kooli lõpuaktus, lapse jõulupidu vms). Sellistel juhtudel kirjeldab tööandja, kuidas vaba aega küsida.

Kui organisatsioonis ei ole täiendava vaba aja kasutamine ette nähtud, siis tuleb lähtuda sellest, et lasteaedade ja koolide jõulupeod on üldjuhul pikalt ette teada ja nii saab töötaja tööandjat varakult või hiljemalt graafiku koostamise ajal kirjalikult vaba aja soovist teavitada. Tööandja saab juba töögraafiku koostamisel arvestada töötaja vaba aja vajadusega. Tööandja ei ole siiski kohustatud vaba aega andma ning töögraafiku koostamine on tööandja otsustada. Kui vähegi võimalik, siis vastastikusest lojaalsuskohutusest tulenevalt arvestab tööandja töötaja huvidega.

Kui töötaja on lasteaia jõulupidu ette teadnud, kuid ei ole tööandjalt graafiku koostamise ajal vaba aega palunud, või ka juhul, kui töötaja sai peo aja teada pärast graafiku koostamist, ei saa eeldada juba tehtud graafiku ümbertegemist. Juba kinnitatud tööajakava saab muuta vaid poolte kokkuleppel. Iga töögraafiku muudatus võib eeldada mitme töötajaga uue kokkuleppe saavutamist.

Lapse jõulupeo päevaks võib kasutada ka lapsepuhkuse või tasustamata lapsepuhkuse päeva. Sel puhul tuleb puhkusepäeva soovist tööandjale kirjalikult ette teatada vähemalt 14 kalendripäeva.

Artikkel on ilmunud Tööinspektsiooni ajakirjas Tööelu.