Eelkõige aitab uus digitaalkaksiku põhine õpikeskkond kaasa mitmekesiuse tagamisele ja ökoloogilisele metsamajandamisele.

„Viimastel aastaltel on märksa enma hakatud mõistma metsa bioloogilise mitmekesisuse olulisust. Samuti tuleb raietöödel rohkem tähelepanu pöörata kliimamuutustele,“ märgib Uusitalo.

Treeninguteks kasutatav digikaksik sündis kolme reaalse puistu põhjal. Simulaatori ekraanile ilmuvad puud, mis on täpselt sama kõrged ja jämedad kui metsas. Puuliigid ja nende asukohad vastavad samuti tegelikkusele. Kaksik näitab nii elavaid puid kui ka surnud ja lagunevat puitu, mis on elurikkuse jaoks oluline.

„Liikide tuvastamiseks ja puude asukoha määramiseks oleme kasutanud droonipilti ja Helsingi ülikoolis välja töötatud süvaõppel põhinevat meetodit,“ ütleb Uusitalo. Kolmeaastase uurimisprojekti eesmärk on välja töötada meetodid, mis võimaldavad ülestöötamisel võtta paremini arvesse looduslikke eripärasid.

Eesmärk on viia otsustamine selle üle, milline puu raiuda ja millist majandamismeetodit kasutada, mikrosektsiooni tasemele. „Targeted Harvesting“ nime kandvat meetodit uuritakse ka projekti algatanud Helsingi Ülikooli metsatehnoloogia ja puiduhanke õppetoolis.

Luomuhakkuu projekti partneriteks on lisaks Helsingi ülikoolile ettevõtted Arbonaut ja Ponsse ning Tampere Kutsekolledž. Kõrgkool pakub harvesterioperaatori põhi- ja erikutsekvalifikatsiooni omandavat haridust.

„Digitaalne kaksik rikastab tohutult simulaatorikoolitust ja viib selle täiesti uuele tasemele. See annab tõelise kogemuse, kuidas sihipäraselt raiuda,“ ütleb Tredu õppejõud Janne Ruokonen videos, mis näitab, kuidas ta harvendab männikut, et selle kasvu ja vastupidavust kliimamuutustele parandada.

Video demonstreerib metsa digikaksiku ja simulaatori koostööd. Vaade simulaatori ekraanil vastab täpselt harvesteri kabiinist avanevale vaatele. Esiplaanil on harvesteri langetuspea, mida juhib operaator ja mis jätab valitud puude langetamisest, laasimisest ja lõikamisest väga realistliku mulje.

Realistlikku muljet täiustavad VR-prillid. Kaardirakendus sisaldab maastikukaarti, aga ka näiteks teavet selle kohta, kuidas kohapeal kõige parem liikuda. Valgustustingimusi saab ka varieerida, et simuleerida toimingut pimedal ajal.