Tööandja korraldab tööd, annab töötajale kokkulepitud tööd kokkulepitud mahus ja ajal, ning töötaja täidab vastavalt töölepingu kokkuleppele oma tööülesandeid. Pooled võivad kokku leppida täiendavates vabades päevades või vabas ajas, kuid ei ole selleks kohustatud. Töölepingu seadus ei tee vaba aja andmisel erandeid eri uskude või kultuuride pühade ja tavade tarbeks, lähtuda tuleb rahvus- ja riigipühadest, mis on loetletud pühade ja tähtpäevade seaduses.

Tööandja ei pea andma vaba aega palvetamiseks ega muuks usust või kultuuritraditsioonist tuleneva toimingu tegemiseks. Küll aga saab tööandja rakendada paindlikku ajahalduspoliitikat ja kujundada tööaega nii, et vajalikud toimingud saab teha töös ette nähtud puhkepauside ajal. Võimalusel korraldab tööandja töö nii, et on võimalik ka muude usupühade tähistamine. Mitmekesisus rikastab, avardab silmaringi ning kasvatab sallivust. Organisatsioonikultuuri osana saab tähtsustada kõikide organisatsiooni töötajate kultuurilist tausta ning aktsepteerida uskumisi ja tavasid, suurendada teadlikkust ning ühiselt tähistada.

Tööandja peab kohtlema töötajaid võrdselt, edendama võrdõiguslikkust ning kaitsma töötajaid diskrimineerimise eest. Seega ennekõike on tööandja ülesanne korraldada töö vastavalt ettevõtte vajadustele, arvestades võimaluse korral töötajate soovidega ja kahjustamata teiste töötajate huve või õigusi.

Artikkel on ilmunud tööinspektsiooni ajakirjas Tööelu.