Eelnevat teksti kirjutades kujutasin end ätistunud digitigediku rolli, kes somes sappi pritsib. Õigekeeleprogramm parandas selles tekstis visalt sõna „kõdusti“ sõnaks „kõdisti“ ning „kõdustamise“ sõnaks „kodustamine“. Kuigi naabrinaise kõdustil ehk biolagunevaid jäätmeid kõdustaval kompostril pole midagi ühist tema kõdistiga.