Tööandjal on kohustus kõrvaldada töölt alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse mõju all olev töötaja. Selle nõude eesmärk on ohutu töökeskkonna tagamine. Ka töölepingu seaduse (edaspidi TLS) kohaselt on töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavate töötingimuste tagamine üks tööandja põhikohustustest. Seega peab tööandja tagama ohutu töökeskkonna nii töötajale, kaastöötajatele kui ka näiteks klientidele. Lisaks seab joobes töötaja ohtu tööandja maine, põhjustades tööandja klientide ja partnerite usaldamatuse tööandja vastu.