Tööandja võib töövestlusel nõuda töölesoovijalt vaid andmeid, mille suhtes tal on õigustatud huvi. See tähendab, et huvi tohib tunda otseselt tööülesannete täitmise võimekusega seonduva kohta.