Toetust on võimalik taotleda nii kohtu-, täite- kui ka pankrotimenetluse ajal.