Taastuvenergia tootmine pole seotud ainult ettevõtete keskkonnamõju vähendamise ja kliimaeesmärkidega, mis võivad kohati häguselt kõlada. Põllumehel aitab päikesepargi praktilist väärtust hinnata konkreetne rahaline mõõde. Olukorras, kus elektri hind tõuseb aastas piirkonnast olenemata keskmiselt umbes 5% võrra (Eurostat), muutub isiklik elektrijaam ajas edasi vaadates üha kasulikumaks. Lisaks energiasõltumatusele ja paremale varustuskindlusele, mida aitavad tagada üle terve riigi puistatud ettevõtetele kuuluvad tootmisüksused, võimaldab see ka raha kokku hoida.