Elektri puudumise korral elamus tsirkulatsioonipumbad ei tööta, kuigi kaugkütte katlamajadest toodetud soe jõuab elamu soojasõlme. Seega kortermajad peaksid varakult muretsema varugeneraatorid, ehitama toiteliinid ja täitma ohutusnõuded generaatori ohutuks kasutamiseks, et tsirkulatsioonipumbad saaks tööle ka võrgust elektri puudumisel.