Minister Sikkuti sõnul on muudatus oluline samm väikelaste vanemate jaoks, et tagada neile paremad tingimused nende endi või laste haiguse korral. „Soovime tagada võrdse kohtlemise mõlemale vanemale ning aidata neil edukalt naasta tööellu pärast lapsehoolduspuhkust.“