Metsakultuurid, mis koosnevad valdavalt istutamise või külvamise teel kasvama pandud puudest, moodustavad vaid umbes 7 protsenti maailma metsakattest. Sealt tuleb aga ülemaailmselt 2020. aastal tehtud hinnangu järgi ligikaudu 46 protsent tööstuslikust ümarpuidust, millest toodetakse täispuidust tooteid eluasemeks või mööbliks, aga ka tselluloosi ja kiudu ning bioenergiat.