Eestkostja on teise isiku esindaja, kelle määrab kohus, kuulates ära kohaliku omavalitsuse arvamuse. Tavaliselt nimetatakse eestkostjaks lähisugulane või ka kohalik omavalitsus, kui sellist sugulast või usaldusisikut ei leidu.