Ampluaa on väga lai, aga kui konkreetsem olla, siis: esiteks kõik, mis puudutab kohalike omavalitsuste rahastamist.

Teine suur teema puudutab ühistransporti: kuidas planeerida liikumist kogu Eestis?

Kolmas teema on põllumajandusest. See võib olla igapäevaselt põllumeest nii väga ei kõneta, aga Euroopas üldiselt on hästi oluliseks muutunud loomade heaolu. Kui siin peamist välja tuua, siis Euroopa Liidu tasandil elusloomade transport, kalanduse vaates kormoranide ja hüljeste tegevus, kanade puurispidamine, teraviljakasvatajate vaates haneliste tekitatud kahjud, jahimeeste vaates öösihikute kasutuselevõtt, kassid-koerad ehk koduloomade temaatika.

Julgen väita, et loomade heaolu on praegusel hetkel teema, mis võtab põllumajanduse ja maaeluministeeriumi haldusala tegevuste ajast poole.

Kas teile ei tundu, et teie vastutusala on liiga lai või raskesti hallatav?

Tunnistan küll ja minu hinnangul oleks võinud ministeeriumide loomise teha mõnevõrra teistmoodi. Väga paljud ministeeriumi haldusalasse kuuluvad sektorid tahavad kohtuda ministriga ehk riigi esindajaga. Aga seda aega on poole vähem kui siis, mil seda haldusala katsid kaks ministrit.

Igapäevase töö korraldan väga hästi ära, aga liiga palju on neid kohtumisi, mis ma pean ajapuudusel tühistama... See teeb kurvaks...