Formaaljuriidiliselt tuleb meie kaitseväe uue juhi paika saamiseks käia veel pikk ja tihti ka tüütu teekond. Värske mehe kooskõlastamine käib riigikaitsekomisjonis, presidendi juures ja lõpuks tuleb heakskiit valitsuses. Siinjuures on mul kõigile nendele institutsioonidele tõsine palve: võtke hetk aega ja süvenege kaitseväe uue juhataja määramisse täie pühendumusega. Vaagige ka alternatiivseid kandidaate ja kuulake arvamusi nn reakoosseisu seast. Meie põhiseaduses paika pandud protseduurireeglites peitubki ju kaasaegse riigi tsiviilkontrolli olemus. Ärge võtke seda tööd kergekäeliselt!