Loomulikult loodaks nutikuse usku maainimesed, et meie isamaa kõige nutikamad tegelased on koondunud vabariigi valitsusse, kust Eesti elu parandamiseks tuleb lennukaid-nutikaid ideid nagu Vändrast saelaudu.