Pigem tagatis, julgeoleku lisagarantii. Kui Eesti territooriumil on USA tehnoloogiaga tuumajaam, siis on liitlastel ka suurem huvi NATO vägede kohaloleku suurendamiseks ja jaama kaitsmiseks.

Mis juhtub, kui tuumajaam puruks pommitatakse?

Moodulreaktoriga jaama puruks pommitamisest lähtuv oht on väiksem kui keemiatööstuse plahvatuse oma. Tuumajaama raketitabamusele ei järgne tuumaplahvatust, mis pühib pool Eestit kaardi pealt minema. Moodultuumajaamade disain on selline, et ka mitme tabamusega on keeruline enamasti maa all olevate reaktorite kaitsekesti läbistada. Ja kui see ka õnnestub, jääb saaste levik eeldatavasti väga lokaalseks, vaid jaama territooriumile, maksimaalselt mõne kilomeetri raadiusesse.

Mida konkreetselt otsustas tuumaenergia töörühm?

Eestisse on tuumaelektrijaama rajamine võimalik, kui selleks saab loodud vastav õigusraamistik ja ohutust jälgiv institutsioon ehk tuumaregulaator.

Kui usaldusväärne see töörühm oli? Teile on ette heidetud sidemeid Eestisse tuumajaama kavandava Fermi Energiaga.

Fermi Energia töörühma ei kuulunud, kontakti hoiti väikesena. Nende olemasolu ignoreerida ei saa, küsisime neilt arvamust, kuidas nad kavatsevad tuumajaama ehitust rahastada. Meid nõustasid ja tööd hindasid rahvusvahelised sõltumatud eksperdid Soomest, Prantsusmaalt, Suurbritanniast, Kanadast, Austraaliast ning ÜRO aatomienergia agentuurist.