Kinkelepingust võib kinkija tõepoolest taganeda vaid ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest. Taganemisest tekkivad kohtuvaidlused võivad aga kesta aastaid. Kõige sagedamini on kinkelepingust taganetud, kui kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust (võlaõigusseaduse § 267 ja 268). Ka küsija kirjeldatud juhtumil peame vastama küsimusele, kas kooselu lõpetamine on jämeda tänamatuse ilming.