Seadus ütleb, et veekogu avalik kasutamine on suplemine, veesport, veel ja jääl liikumine, kalapüük, veevõtt ning muul viisil veekogu kasutus, mis veeseaduse järgi ei ole vee erikasutus ehk siis tegevus, milleks ei ole vaja keskkonnaluba. Kui kraav on avalikult kasutatavate veekogude nimekirjas, siis sellel on neli meetrit kallasrada. Kaldaomanik ei tohi sellise kraavi kasutust takistada ja igaühel on õigus kallasrada kasutada.