Töötuskindlustushüvitise maksimummäär on tänavu esimesel sajal päeval 88,22 eurot kalendripäevas ehk 2734,82 eurot 31 kalendripäeva eest ning alates 101. päevast 58,81 eurot kalendripäevas ehk 1823,11 eurot 31 kalendripäeva eest.

Kindlustatule on alati tagatud töötuskindlustushüvitis miinimumsuuruses. Hüvitise minimaalne päevamäär sel aastal on 12,08 eurot. Minimaalne hüvitis 31 kalendripäeva eest on 374,48 eurot.

Tööampsuga võib rohkem teenida

Sellest aastast on suurem ka summa, mida võib tööampsuga teenida. Töötuna registreeritud inimestel on õigus töö otsimise kõrvalt teha ka ajutist tööd, ilma et töötuna arvel olek lõpeks või toetusi vähendataks. See võimaldab töö otsijatel uue põhitöö leidmiseni olla erialaselt aktiivne. Ühes kuus võib sellest aastast tööampsudega teenida mitte rohkem kui 328 eurot.

Tööotsijad saavad tasemeõppetoetust

Nii töötavad inimesed kui ka tööd otsivad inimesed saavad tööturul vajalikel erialadel õppimise eest nüüd tasemeõppetoetust 362,70 eurot kuus.