Möödunud aasta tõi endaga kaasa mitmeid arenguid energiasektoris. Ent kuidas jõuda sinnani, et nendesse muutustesse positiivselt suhtutaks? Siin tuleb kõneks YIMBY, mis on lühend sõnadest Yes In My Backyard ehk „Jah, minu tagahoovis“. tegu on vastandiga mõistele NIMBY (Not In My Backyard), mis iseloomustab vastuseisu kõigele uuele inimeste kodukohas.