Selleks et geograafilist paiknemist riigipiiridest olenemata paremini ära kasutada, alustas toiduvõrgustik Uma Mekk koostööd analoogse Läti võrgustikuga Novada Garša. Nii külastasidki Eesti ja Läti väiketootjate ühenduste liikmed üheskoos Võrumaa tootjaid, et omavahelisi suhteid soojendada ning piiriüleseks koostööks ühisosi leida. Viimaseid on aga üllatavalt palju.