Ühistu liikmeks astumine tähendab seda, et isik, astudes HLÜ liikmeks ning tasudes sisseastumismaksu ja liikmemaksu, on omandanud ühisomaniku õigused ja kohustused ühistu tegevuses osalemiseks. See ei seisne ainult dividendi ootamises, vaid tal on õigus valida ühistu juhtorganeid, saada teavet ühistu tegevuse kohta, valida ja olla valitud ühistu juhtorganitesse. Seega on ühistu, nagu iga teine äriühing, tema liikmete (mitte juhatuse) oma ja hallata.