Asutused ja ettevõtted, kelle kaudu inimesed maksusoodustusega teenuseid kasutavad, peavad andmed inimeste kulutuste kohta maksu- ja tolliametile edastama 1. veebruariks. Tuludeklaratsiooni esitades saavad inimesed tulust mahaarvamisi teha tulumaksuseaduses lubatud piirmäärade ulatuses – eluasemelaenu intresse, koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1200 eurot. Mahaarvamised ei saa ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust ning eluasemelaenu intressid ületada 300 eurot. Lisaks saab maksustamisele kuuluvast tulust maha arvata vabatahtliku kogumispensioni maksed (rakendatakse 15% mahaarvamise piirangut, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas). Tulu deklareerimine algab 15. veebruaril ja kestab 30. aprillini.

Maksumäär on muutunud ka e-poes

Kes tellis e-poest kauba vana aasta lõpus, aga tasus kauba eest alles 2024. aasta algul, maksab käibemaksu 22%. Samas on erisus neil lepingutel, mis on sõlmitud enne 1. maid 2023, aga teenus või kaup saabub alles 2024. aastal. Sel juhul võib rakendada erisusena 20% käibemaksu kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

Näiteks kui tellisite köögimööbli ja sõlmisite selleks lepingu enne 1. maid 2023, aga mööbel saabub 2024. aasta suvel või isegi alles 2025. aastal, võib sellise kauba eest rakendada käibemaksu erisust 20%.