Üks kõnealustest koertest elas hoone osas, mille katus oli lagunenud ning varisemisohtlik. Teine koer elas ruumis, mis oli maast laeni täis kola ja koeral praktiliselt puudus vaba liikumisruum.

Teiselt, Võrumaa loomapidajalt võeti ära kokku kuus koera. Ametile saabus tähelepanelikult inimeselt vihje, et loomapidaja hoiab loomi kinniselt ning neid pole keegi söötmas ega jootmas käinud.

PTA tegi kohe kontrollkäigu. „Kohapeal tuvastati, et loomad on kinnises majas omapäi. Sisenemisel leiti kuus väga kõhna koera, kellel puudus söök ja jook. Ruumi põrand, kus nad elasid, oli kaetud koerte väljaheidetega. Lisaks oli toa temperatuur selline, mis seda liiki koertele eluks ei sobi,“ kirjeldas Pallon.

Loomad toimetati varjupaika, kus neile võimaldati vajadusel ravi ning tagati heaoluks kõik muu.

PTA kutsub üles märkama ohustatud elu ja tervisega loomi ning teavitama sellest ametit vihje@pta.agri.ee.