„Riik peab toetama liikuvuse lihtsustamist kõikidele puudega inimestele. Praegune majanduslik olukord on keeruline, ennekõike aga sügava ja raske puudega inimestele, kelle väljaminekud on abivajadusest tulenevalt eriti suured. Seetõttu töötasime ühes Eesti Puuetega Inimeste Kojaga lisaks mootorsõidukimaksu seaduse eelnõus ette nähtud erisusele välja ka sellised lahendused, mis puudega inimeste toimetulekut ja liikumisvabadust laiemalt toetavad,“ sõnas Riisalo.