Umbes aasta pärast oli mu keeleoskus piisavalt hea, et soravalt eestikeelseid tekste lugeda, mis tähendab, et olen jälginud Eesti ajakirjanduse arengut umbes 16 aastat.