Ohtlike kemikaalide käitlemiseks on kehtestatud selged ja konkreetsed reeglid, mida on paraku kirjeldatud olukorras eiratud. Kemikaalide ohutu kasutamine algab juba enne kemikaali andmist töötajale. Esmalt tuleb läbi lugeda kemikaali ohutuskaart, kust saab teada, millised on konkreetse kemikaali võimalikud tervisemõjud ning kuidas end kaitsta. Ohutuskaart peab olema iga kasutava kemikaali kohta ja selle saab tööandja tarnija (müüja) käest.