Koondamisega on tegemist juhul, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Enne koondamist peab tööandja pakkuma töötajale, nii tööealisele kui ka vanaduspensioniealisele, võimalusel teist tööd. Tööandja peab vajaduse korral organiseerima töötaja täiendusõppe või muutma töötaja töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta talle ebaproportsionaalselt suuri kulusid.