Selle aasta Kevadtormi peamisteks õppivateks üksusteks on 2. jalaväebrigaad ning Lääne maakaitseringkond, kuhu kuulub Pärnumaa malev ja mida juhib maleva pealik kolonelleitnant Raigo Paimla.