Komisjoni ettepaneku eesmärk on kinnitada praeguse administratsiooni pärand ja koostada kliimameetmete kava uuele komisjonile, mis nimetatakse ametisse pärast juunis toimuvaid ELi valimisi.