Öötöötaja on töötaja, kes tavaliselt töötab ööajal vähemalt kolm tundi oma igapäevasest tööajast. Tegemist on töötajaga, kes regulaarselt oma tavalise töö käigus töötab öösel. Näiteks kui töötaja töötab viis tööpäeva 40 tundi nädalas ja vähemalt 15 tundi on ööajal (töö ajavahemikus kell 22.00 kuni 06.00), siis on ta öötöötaja.