Kui varem võeti looduskaitse alla need metsad, kus elas kaitsealune liik või loom, siis nüüd juba palju aastaid võetakse looduskaitse alla isegi need metsad, kuhu looduskaitsealune loom võib elama tulla. Omanikul puudub igasugune sõnaõigus. Samas kui looduskaitse alla võtmise põhjus kaob ära, siis piiranguid maha ei võeta. Keskkonnaamet ja keskkonnaministeerium on toimetanud nagu riik riigis, tuimalt ignoreerides piirangute majanduslikke, sotsiaalseid ja regionaalseid mõjusid, tallates jalge alla eraomandi kui sellise ning õiglase ja kohese hüvitamise.