Lisaks on abikaasadel võimalik oma kasutamata maksusoodustused üle kanda teise abikaasa tuludeklaratsioonile. Kui abikaasade aastatulu ei ületa kokku 50 400 eurot kalendriaastas ja üks abikaasadest ei teeninud 2022. aastal tulu või tema aastatulu oli väiksem kui 2160 eurot, saab ta kasutamata maksuvaba osa üle anda teisele abikaasale. Esimesena peakski oma deklaratsiooni täitma see osapool, kes enda soodustuse teisele üle tahab kanda. Tänavu eelmise aasta tuludeklaratsiooni täites või kontrollides saab oma tulust maha arvata ka eluasemelaenu intresse.

2025. aastal esitatavas tuludeklaratsioonis 2024. aasta kohta mahaarvamisi laste, abikaasa ja eluasemelaenu intresside kohta enam õigust teha ei ole.

2025. aastal esitatavas tuludeklaratsioonis 2024. aasta kohta mahaarvamisi laste, abikaasa ja eluasemelaenu intresside kohta enam õigust teha ei ole. Tuludeklaratsioonide esitamise viimane tähtpäev on 30. aprill.

Kui deklaratsiooni alusel on selgunud, et enammakstud tulumaks tuleb tagastada, peab inimesel olema märgitud e-MTAs tuludeklaratsioonil pangakonto number, kuhu soovitakse kannet saada. 5. märtsist hakkab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele, paberdeklaratsioonil esitanud kliendid saavad enammakstud tulumaksu tagasi alates 18. märtsist.

Tuludeklaratsiooni ei pea esitama residendist füüsilised isikud, kelle saadud tulu kokku ei ületanud üldist maksuvaba tulu 7848 eurot või vanaduspensioniea maksuvaba tulu 8448 eurot aastas; samuti need, kelle tulult ei ole vaja tasuda täiendavat tulumaksu (v.a erijuhud). Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), tuleb tuludeklaratsioon esitada.