Viimsi vallas elab 22 899 elanikku, Saaremaa vallas 32 129. Viimsi valla põhitegevuse tulud 2024. aastal on 58,479 mln eurot, Saaremaa vallal 64 miljonit. Viimsi vallas elab 6395 kuni 18aastast last, Saaremaal on samas vanuses lapsi 6043. Viimsi vallas on 13 260 tööealist elanikku, Saaremaal on neid 19 187. Viimsis on tööealise elaniku kohta 0,48 last, Saaremaal 0,31.