KredEx võtab vastu ja hindab ära eranditult kõik sel perioodil esitatud taotlused, sõltumata nende hulgast. Taotlustest moodustub pingerida maksustatava tulu alusel, mis aitab kütteseadmeid uuendada eeskätt väiksema sissetulekuga inimestel.

Kütteseadme uuendamise toetust saab taotleda näiteks moodulahju, soojustsalvestava kaminahju või pottsepa ehitatud ahju paigaldamiseks või kordategemiseks ning kaugküttevõrguga liitumise korral radiaatorite ning põrandakütte paigaldamiseks. Vooru kogueelarve on 10 miljonit eurot.

Kui toetust soovitakse taotleda õhk-vesi soojuspumba, maasoojuspumba või halupuidu- või pelletikatla paigaldamiseks, tuleb oodata järgmise taotlusvooru avanemist aasta teises pooles.

Taotlusi saavad esitada füüsilised isikud ja suurim toetuse summa on 10 000 eurot. Sõltuvalt piirkonnast on toetuse määr kas 50 või 70 protsenti. 70-protsendiline toetusmäär on ette nähtud Ida-Virumaal Jõhvis, Kiviõlis ja Sillamäel, Jõgevamaal Jõgeval ja Põltsamaal, Valgamaal Valgas, Otepääl ja Tõrvas. 50-protsendiline toetusmäär on Tallinnas Pirital, Nõmmel, Kesklinnas, Kristiines, Haaberstis ja Põhja-Tallinnas ning teistest linnadest Tartus, Viljandis, Rakveres, Kuressaares, Keilas, Võrus, Türil, Sauel, Paides, Tapal, Kärdlas, Elvas, Haapsalus, Karksi-Nuias, Kilingi-Nõmmel ja Pärnus.

Toetuse saamiseks peab taotleja elamu olema kasutusele võetud enne 2010. aasta 1. jaanuari. Elamus peab olema lokaal- või kohtküte ja energiaallikaliigiks tahke kütus.

Taotlemine avatakse riigi E-toetuste keskkonnas. Info taotlemise tingimuste kohta on leitav KredExi veebist, küsimusi saab esitada eramu@kredex.ee.