Kui tookord mainisime plaani 5% metsadest range kaitse alla võtta, siis mõned mu väga küpses eas kolleegid pobisesid pahuralt: „Kuradi poisike!” Statistikaameti andmetel oli meil aastaks 2022 range kaitse all juba 18,1% metsadest.