Võtsime ühendust tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametiga (TTJA), et juhtumisse selgust tuua.