Sellised otsused pole kunagi isoleeritud mõjuga – need puudutavad laste ja nende perekondade tulevikku, väiksemate piirkondade jätkusuutlikkust, regionaalpoliitikat ja riiki tervikuna. Seega peab iga gümnaasiumi sulgemise või mitte sulgemise otsus olema hästi tehtud. Teiste sõnadega peab otsustamisele eelnema põhjalik ehk õiguspärane menetlus.