„Lähtume keskkonnasäästlikust mõtteviisist ja vahetame välivormi välja etapiviisiliselt paari aasta jooksul vastavalt vanade vormide tavapärasele kulumisele. Üleminekuperioodi jooksul võib keskkonnaameti töötajaid kohata kandmas kas sinist või juba uut rohelist vormi,“ selgitas Rikko.