Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja asetäitja ja hindamiskomisjoni esimees Peeter Nork toonitas, et Eesti taluarhitektuur on oluline osa meie pärandist, mis väärib hoidmist: „Traditsioonilisel moel hooneid restaureerides säilivad lisaks hoonete hoidmist väärivale välisilmele ka ajaloolised töövõtted. Eesti väärtusliku taluarhitektuuri toetuse abil on korda saanud juba rohkem kui 90 omanäolise taluhoone katused. Ootame ka sellel aastal toetust taotlema omanikke, kes hindavad kõrgelt seda osa meie pärandist ja soovivad anda oma panuse selle säilimisse.“

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale ja töövõtteid. Näiteks kui hoonel oli algselt roogkatus, toetatakse roogkatuse taastamist; laastkatuse puhul laastkatuse taastamist. Vana eterniidi asendamist uue eterniidiga või muude uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.

Vooru kogueelarve on 200 000 eurot. Taotletava toetuse summa peab jääma vahemikku 5000–10 000 eurot ning see võib tööde maksumusest moodustada kuni poole ehk omafinantseering tööde eelarvest peab olema vähemalt pool.

Taotlusvooru tegevuste ning kulude abikõlblikkuse periood on käesoleva aasta 1. jaanuar kuni 31. detsember.

Taotlemine toimub elektrooniliselt kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis.

Väikemajade renoveerimiseks antakse rekordsumma

Peagi on oodata kliimaministri allkirja määrusele, millega jagatakse väikeelamute omanikele ligi 30 miljonit eurot renoveerimistoetust. Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks.

Sarnaselt varasemate voorudega sõltuvad ka 2024. aastal toetuste määrad tehtavate tööde mahust ja asukohast. Terviklikul rekonstrueerimisel on toetussumma Tallinnas ja Tartus kuni 30 000 eurot, nendega piirnevatel aladel kuni 40 000 eurot ja mujal kuni 50 000 eurot. See tähendab, et rohkem makstakse toetust seal, kus rekonstrueerimine on riigi toeta eriti raskendatud. Osalisel rekonstrueerimisel ehk üksikute tööde tegemisel on toetusmäär üleriigiliselt 20% ja kuni 20 000 eurot. Päikesepaneelide paigaldamisel on toetusmäär üleriigiliselt 30% ja kuni 20 000 eurot.

Toetus panustab riigi pikaajalisse eesmärki, milleks on renoveerida aastaks 2050 kogu hoonefond energiatõhusaks. Lisaks suunab riik aastatel 2022–2027 elamute renoveerimiseks vähemalt 366 miljonit eurot. Praeguseks on toetuse eraldamise otsus tehtud juba 2255 korral kogusummas 15,36 miljonit eurot.