2012. aastal vastu võetud kaitseväeteenistuse seaduse (KVTS) alusel oli kõrgemate ohvitseride tegevteenistuse piirvanuseks sätestatud 65 aastat (varasemalt 60 aastat). Nüüd on see riikliku pensionikindlustuse seadusega sätestatud vanaduspensioni eaga. Piirvanuses ja ka üle selle on tegevteenistusest lahkunud ainult viis kõrgemat ohvitseri.