Nii voolavadki tööealised inimesed koos oma sissetulekutega üha kiiremas tempos kahe Eesti tõmbekeskuse ümbrusesse ning kaugemate paikade omavalitsustel napib vahendeid kõige hädapärasemaks.