Kuna tulumaksutagastus loetakse sissetuleku hulka, siis töötuna registreeritud inimesed peavad teavitama oma nõustajat, kui nende tulumaksutagastus ületas 362,70 eurot ja see summa on neile üle kantud.