Eesti on lähtunud põhimõttest tagada metsaandmete hea kättesaadavus, võrreldavus ja ajakohasus. „Seepärast toetame kvaliteetse metsaseireraamistiku loomist, mis edendab avatud juurdepääsu metsaressursside teabele ja metsade seisundi andmetele. Leiame, et liikmesriikidel peab olema hea ülevaade metsaressursist, selle kasutamisest ja seisundist,“ ütles kliimaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre.