Vastav eelnõu, nagu märkis parlamendis rahandusminister, on praegu regionaalministri poolt ettevalmistamisel. Valitsuse vaatest on tegu maamaksuseaduse muutmise eelnõuga, mille eesmärk on suurendada omavalitsuste otsustusvõimalusi maamaksu määramisel.