Samuti tuleks lastele pakkuda rohkem süvendatud arvuti- ja reaalainete õpet, sest Eesti langeb selles PISA edetabelis juba aastaid ning kas me tõesti tahame langeda tahapoole isegi Iirimaast? Tänapäeva maailmas on loodus- ja täppisteaduste süvendatud õpe riigi majanduslikuks innovatsiooniks möödapääsmatu, muidu jäämegi siin ise puumaju tootma, selle asemel et neid lasta teha kusagil kaugel. Väga tähtis on programmeerimise õpetamine.