Kui hea on olla õpetaja? Arenguvestlused, erivajadused, ühisvestlused sotsiaalpedagoogiga, tundideks ette valmistamine, tundide andmine, tööde parandamine ning järgnevad pretensioonid. Tänapäeva lapsed ju teavad, mida nad klassiruumis õpetajatele korraldavad.